what do you mean for check and verification? iisyuhan ba kami ng tseke? ok pala dito eh. ikaw ang binabayaran. hahaha. meron pang nalalaman na "thank you by management" winner!

No comments:

Post a Comment