photo-finish!!! hehehe. si con, ava at gee naka-7.5km. ako, naka 5km lang kasi sa 2nd round lang nila ako nakasabay. nakakapagod pero ayos lang. exercise!

No comments:

Post a Comment