iwahig prison and penal farm...wala naman akong nakitang bilanggo. bka naka disguise sila. hehehe.

No comments:

Post a Comment